Kontingent

Kontingent skal indbetales til vores konto i møns Bank 0644-0008004504 - husk navn og aktivitet!