LOPPEMARKED lørdag d. 25. marts 2017

Tid for loppemarked igen i Fanefjordhallen.

Det bliver lørdag d. 25. marts 2017. Yderligere info følgerCool

Kontingent

Kontingent skal indbetales til vores konto i møns Bank 0644-0008004504 - husk navn og aktivitet!

Udlejning

Udlejning af hal/klubhus kontrakt Lone: lonefrostl@yahoo.dk / tlf. 24 66 08 81