Loppemarked

Der afholdes loppemarked på lørdag d. 17. marts 2018 fra kl. 10.00 - 14.00.

Udendørs senior fitness

Infomøde vedr. udendørs senior fitness rykket til torsdag d. 12. april kl. 16.30 ved motionsbanen Fanefjord centret.

Kontingent

Kontingent skal indbetales til vores konto i møns Bank 0644-0008004504 - husk navn og aktivitet!

Udlejning

Udlejning af hal/klubhus kontrakt Lone: lonefrostl@yahoo.dk / tlf. 24 66 08 81