Loppemarked lørdag d. 6. oktober 2018

aHusk loppemarked - der er stadig ledige borde, hvis man skulle have nogle lopper, men vil af medVild

Kontingent

Kontingent skal indbetales til vores konto i møns Bank 0644-0008004504 - husk navn og aktivitet!

Udlejning

Udlejning af hal/klubhus kontrakt Lone: lonefrostl@yahoo.dk / tlf. 24 66 08 81