Kære nye medlem!

Du har måske allerede nu besøgt menupunktet "aktiviteter" og finder vores udvalg af aktiviter tiltalende. Du er velkommen til at kigge forbi til en gratis prøvetime, og kan i den forbindelse få udleveret en tilmeldingsblanket af holdlederen/instruktøren.

For yderligere spørgsmål kan understående kontaktes:

Louise Theill: tlf: 2329-2405 / mail: l.theill@mail.dk
Bettina Andernsen: tlf: 2371-8545 / mail: bettina@bkkc.dk

For at lette kontingent opkrævningen, så kan man indbetale beløbet direkte til vores konto i Møns Bank 0644-0008004504 - husk navn og aktivitet!

Alle er velkommen! - Vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen